Współpraca z potencjalnymi pracodawcami

Rekrutacja

O uczestnictwie Uczestników Projektu w poszczególnych panelach decyduje kolejność zgłoszeń.