Panel dyskusyjny

Komunikacja w relacjach z klientem
– Specyfika branżowa

Projekt: „WSISIZ DLA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY (GOW)” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 4.1.1. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”

Komunikacja w relacjach z klientem – Specyfika branżowa

Program Panelu

W trakcie panelu została przekazana informacja dotycząca miejsc stażowych oraz możliwości zatrudnienia w firmie Management Data Systems (MDS).