Panel dyskusyjny

Komunikacja w relacjach z klientem
– Specyfika branżowa

Projekt: „WSISIZ DLA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY (GOW)” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 4.1.1. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”

Komunikacja w relacjach z klientem – Specyfika branżowa

W dniu 27 czerwca 2013 roku w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania odbyło się spotkanie panelowe pod tytułem KOMUNIKACJA W RELACJACH Z KLIENTEM – SPECYFIKA BRANŻOWA. Panel zorganizowany został przez Wydział Informatycznych Technik Zarządzania WSISiZ w ramach projektu „WSISiZ dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Było to jedno ze spotkań objętych cyklem pod wspólną nazwą „Współpraca z potencjalnymi pracodawcami”.

Panel miał miejsce w siedzibie uczelni w Warszawie przy ul. Newelskiej 6 w sali N2.
Program spotkania przewidywał wystąpienia 4 prelegentów oraz dyskusję obejmującą także odpowiedzi na pytania z sali.

Prezentacje przygotowali:

W trakcie panelu została również przekazana informacja dotycząca miejsc stażowych oraz możliwości zatrudnienia w firmie Management Data Systems (MDS).