NOWE MIEJSCA PRACY
DLA MŁODYCH GRAFIKÓW

Panel dyskusyjny „Nowe miejsca pracy dla młodych grafików” został zorganizowany przez Wydział Informatyki WSISiZ w ramach zadania 6 projektu „WSISIZ dla gospodarki opartej na wiedzy (GOW)”, współfinansowanego ze środków UE pt. „Współpraca z potencjalnymi pracodawcami”.

Panel odbył się w dniu 19 maja 2011 r. w budynku WSISiZ przy ul. Newelskiej 6 w auli N2. W panelu uczestniczyło łącznie ponad 50 osób, w tym:
 1. Moderator - dr inż. Jarosław Sikorski, dziekan Wydziału Informatyki WSISiZ.
 2. Zaproszeni eksperci:
  mgr Józef Dutkiewicz - Deputy Creative Director w agencji reklamowej Sholz&Friends
  mgr Piotr Grzybowski - Art Director w dzienniku FAKT (wyd. Axel Springer)
  mgr Michał Piekarski – Grafik-freelancer, wykładowca WSISIZ
  dr Anna Kłos – Grafik, pełnomocnik dziekana Wydziału Informatyki WSISiZ ds. kierunku Grafika
 3. Władze uczelni:
  dr hab. inż. Maciej Krawczak - Rektor WSISiZ
  dr Barbara Mażbic-Kulma - Prorektor WSISiZ
 4. Nauczyciele akademiccy
 5. Studenci i Absolwenci Wydziału Informatyki WSISiZ.
Celem dyskusji było sformułowanie porad i czytelnych wskazówek dla studentów kierunku Grafika przygotowujących się do rozpoczęcia kariery zawodowej i stojących przed wyborem jej modelu. Uczestnicy panelu mieli za zadanie przedstawić studentom warunki pracy i wymagania stawiane grafikom w dużych agencjach reklamowych, wydawnictwach prasowych oraz specyfikę pracy na własny rachunek, jako tzw. freelancer. Dodatkowym przedmiotem dyskusji było wypracowanie zestawu cech, jakie powinien posiadać absolwent, aby mieć przewagę nad innymi kandydatami ubiegającymi się o pracę.

WSISiZ dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW)
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego