Dostosowanie istniejącego kierunku studiów „Zarządzanie“ do potrzeb rynku pracy

Rekrutacja

Uczestnictwo w zajęciach jest obligatoryjne dla studentów Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania WSISiZ.