Aktualności

Panel dyskusyjny „Komunikacja w relacjach z klientem – Specyfika branżowa”

06.06.2013
Serdecznie zapraszamy do udziału w dyskusji panelowej :

”Komunikacja w relacjach z klientem – Specyfika branżowa”
Podczas panelu poruszane będą m.in. następujące zagadnienia :
• Komunikacja w relacjach z klientami - modele, formy i znaczenie,
• Sprzedaż systemów informatycznych,
• Sprzedaż przez Internet,
• Komunikacja w rozmowach sprzedażowych.
W trakcie panelu zostanie również przekazana informacja dotycząca miejsc stażowych oraz możliwości zatrudnienia w firmie Management Data Systems (MDS). Przewiduje się możliwość bezpośredniego kontaktu z wiceprezesem firmy MDS.
Termin :
» 27 czerwca 2013 r. godz. 17:30, sala N2, ul. Newelska 6.


Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres Dzieknatu WITZ.
Serdecznie zapraszamy !!


Więcej informacji na stronie Współpraca z pracodawcami.

Kolejny cykl szkoleń nt. sieci prywanych VPN

15.04.2013
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w drugiej edycji szkoleń dotyczących wirtualnych sieci prywatnych - VPN (budowa, technologie, odmiany, porównania i praktyczne przykłady zastosowania).
Druga edycja cyklu składa się z czterech szkoleń :

”Architektura IPsec w sieciach VPN”
Termin » 05.05.2013 w godzinach 13:30 - 18:30,
Miejsce » sala N 408 na ul. Newelskiej 6.
”Zalety tunelowania GRE w sieciach VPN”
Termin » 19.05.2013 w godzinach 13:30 - 18:30,
Miejsce » sala N 408 na ul. Newelskiej 6.
”DMVPN - budowanie dynamicznych skalowalnych sieci VPN”
Termin » 02.06.2013 w godzinach 13:30 - 18:30,
Miejsce » sala N 408 na ul. Newelskiej 6.
”GET VPN - beztunelowa transmisja danych w sieciach VPN”
Termin » 16.06.2013 w godzinach 13:30 - 18:30,
Miejsce » sala N 408 na ul. Newelskiej 6.

Szkolenia będzie prowadził mgr inż. Edward Sochacki.
Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres prodziekana Wydziału Informatyki W.Jeda@wit.edu.pl do dnia 29.04.2013.
Szkolenia przeznaczone są głównie dla studentów III i IV roku na specjalności Sieci Komputerowe. W każdym ze szkoleń może brać udział maksymalnie 21 studentów. Przy zapisywaniu się na szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowa tematyka szkoleń została umieszczona w dziale Współpraca z pracodawcami.

Święta Wielkanocne

29.03.2013
Pogodnych, ciepłych
i rodzinnych Świąt Wielkanocnych życzy Biuro Projektu

Cykl szkoleń nt. sieci prywanych VPN

24.03.2013
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach dotyczących sieci VPN.
Cykl składa się z czterech szkoleń :

”Architektura IPsec w sieciach VPN”
Termin » 20.04.2013 w godzinach 8:30 - 10:45 oraz 11:00 - 13:15,
Miejsce » sala N 407 na ul. Newelskiej 6.
”Zalety tunelowania GRE w sieciach VPN”
Termin » 04.05.2013 w godzinach 8:30 - 10:45 oraz 11:00 - 13:15,
Miejsce » sala N 407 na ul. Newelskiej 6.
”DMVPN - budowanie dynamicznych skalowalnych sieci VPN”
Termin » 18.05.2013 w godzinach 8:30 - 10:45 oraz 11:00 - 13:15,
Miejsce » sala N 407 na ul. Newelskiej 6.
”GET VPN - beztunelowa transmisja danych w sieciach VPN”
Termin » 01.06.2013 w godzinach 8:30 - 10:45 oraz 11:00 - 13:15,
Miejsce » sala N 407 na ul. Newelskiej 6.

Szkolenia będzie prowadził mgr inż. Edward Sochacki.
Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres prodziekana Wydziału Informatyki W.Jeda@wit.edu.pl do dnia 17.04.2013.
W każdym ze szkoleń może brać udział maksymalnie 21 studentów. Przy zapisywaniu się na szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowa tematyka szkoleń została umieszczona w dziale Współpraca z pracodawcami.

Dnia 21 marca 2013 rozpoczynamy nabór wniosków na staż studencki (3 miejsca).

19.03.2013
O staż może ubiegać się student Uczelni, który pisemnie potwierdził zapoznanie się z regulaminem i złożył we właściwym dziekanacie następujące dokumenty :
 1. Deklarację uczestnictwa w stażu, w której samodzielnie wskazuje pracodawcę wyrażającego gotowość przyjęcia go na staż » Wzór
 2. CV, kopie zaświadczeń, listów polecających, certyfikatów potwierdzających aktywność w organizacjach studenckich i pozarządowych, o ile takie posiada
 3. Program stażu, zaakceptowany przez pracodawcę » Wzór
 4. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej lub oświadczenie o statusie osoby niepracującej » Wzór
 5. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem » Wzór
Braki formalne lub niezachowanie form określonych przez regulamin stażu jest podstawą do nieprzyjęcia lub odrzucenia zgłoszenia.
Termin rozpoczęcia stażu najwcześniejszy to 2 kwietnia 2013. Natomiast najpóźniejszy termin zakończenie stażu do 15 lipca 2013.

W terminie do 27 marca br. zbieramy w dziekanatach dokumenty do odbycia stażu.
28 marca 2013 roku Komisja ds. stażu ogłosi wyniki.
Pod uwagę będą brane m.in.
- wielkość i ranga firmy w jakich będzie propozycja odbycia stażu,
- zakres prac wykonywanych na stażu,
- związek stażu z kierunkiem studiów,
- średnia ocen.

Wszelkie informacje oraz wzór umowy o staż znajdą Państwo w dziale „Staże studenckie”.

Zajęcia fakultatywne z matematyki w semestrze letnim 2012/2013

04.03.2013
Już wkrótce rozpocznie się kolejny semestr zajęć wyrównawczych z matematyki dla studentów Wydziałów: Informatyki oraz Informatycznych Technik Zarządzania. Prosimy o zapoznanie się z terminarzem zajęć na stronie „Zajęcia fakultatywne”.

Kolejna edycja zajęć UML

04.03.2013
Już 10 marca 2013 r. rusza kolejna edycja kursu „Modelowanie procesów biznesowych w języku UML”. Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem w dziale „Dostosowanie kierunku studiów”.

Terminarz kolejnej edycji zajęć z SOA

27.02.2013
Dnia 3 marca 2013 r. rozpocznie się kolejna edycja kursu „Architektura systemów informatycznych zorientowana na usługi SOA”. Terminarz zajęć został zamieszczony w dziale „Dostosowanie kierunku studiów”.

Nowe szkolenie z reklamy

27.02.2013
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu :

”Tabu w reklamie - Czy istnieje?”
Podczas szkolenia poruszane będą następujące zagadnienia :
• Wiadomości ogólne o tabu w reklamie,
• Klasyfikacja podstawowych tabu,
• Przykłady kampanii reklamowych, w których liczono się z tabu,
• Przykłady kampanii reklamowych, w których tabu złamano.
Termin :
» 19 marca 2013 r. godz. 17:45-20:00,
» 26 marca 2013 r. godz. 17:45-20:00. Miejsce : ul. Newelska 6, sala N2.


WSTĘP WOLNY
Serdecznie zapraszamy !!


Więcej informacji na stronie Współpraca z pracodawcami.

Rozpoczęcie semestru letniego 2012/2013

15.02.2013
Wkrótce rozpocznie się nowy semestr akademicki dla studentów kierunku „Grafika”.
Rozkłady zajęć dostępne są na indywidualnych kontach studentów w Uczelnianym Banku Informacji oraz w dziale Studia.

Życzenia świąteczne

17.12.2012
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Wielu Sukcesów w Nowym 2013 Roku
życzy Biuro projektu

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu

3.12.2012
W ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – „WSISiZ DLA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY (GOW)” – Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania zaprasza dostawców do wzięcia udziału w procesie składania ofert.
Przedmiotem zamówienia jest :
• 25 sztuk subskrypcji rocznych Autodesk Education Suite for Entertainment Creation (NML) EDU
• 25 sztuk subskrypcji rocznych Autodesk Education Suite for Architecture & Engineering (NML) EDU
Szczegółowe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym.

Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych

15.11.2012
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych :

”Technologie zabezpieczania sieci teleinformatycznych”
Termin » 13.01.2013 w godzinach 8:15 - 15:00,
Miejsce » sala N 408 na ul. Newelskiej 6.
”Analiza i ochrona przed atakami w sieciach teleinformatycznych”
Termin » 26.01.2013 w godzinach 11:45 - 16:45,
Miejsce » sala N 407 na ul. Newelskiej 6.

Szkolenia będzie prowadził mgr inż. Edward Sochacki - główny inżynier sieciowy MON.
Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres prodziekana Wydziału Informatyki W.Jeda@wit.edu.pl do dnia 20.11.2012.
Zajęcia będą prowadzone w laboratoriach, co oznacza ograniczenie liczby uczestników każdego szkolenia do 20.
Szczegółowa tematyka szkoleń została umieszczona w dziale Współpraca z pracodawcami.

Szkolenia dotyczące sieci bezprzewodowych

15.11.2012
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach na temat sieci bezprzewodowych Wi-Fi :

”Zasady działania sieci bezprzewodowych”
Termin » 25.11.2012 w godzinach 8:15 - 15:00,
Miejsce » sala N 408 na ul. Newelskiej 6.
”Metody integracji infrastruktury sieci bezprzewodowej z przewodową”
Termin » 08.12.2012 w godzinach 11:45 - 16:45,
Miejsce » sala N 412 na ul. Newelskiej 6.
”Mechanizmy zabezpieczania sieci bezprzewodowych”
Termin » 12.01.2013 w godzinach 11:45 - 16:45,
Miejsce » sala N 412 na ul. Newelskiej 6.

Szkolenia będzie prowadził mgr inż. Edward Sochacki - główny inżynier sieciowy MON.
Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres prodziekana Wydziału Informatyki W.Jeda@wit.edu.pl do dnia 20.11.2012.
Zajęcia będą prowadzone w laboratoriach, co oznacza ograniczenie liczby uczestników każdego szkolenia do 20.
Szczegółowa tematyka szkoleń została umieszczona w dziale Współpraca z pracodawcami.

Terminarz kolejnych zajęcia z matematyki

02.11.2012
Dnia 7 listopada 2012 r. rozpocznie się kolejny semestr zajęć wyrównawczych z matematyki dla studentów Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania. Terminarz zajęć został zamieszczony w dziale „Zajęcia fakultatywne”.

Kolejna edycja zajęć fakultatywnych z matematyki

18.10.2012
Dnia 20 października 2012 r. rozpocznie się kolejny semestr zajęć wyrównawczych z matematyki dla studentów Wydziału Informatyki. Terminarz zajęć znajduje się w dziale „Zajęcia fakultatywne”.

Plan zajęć w semestrze zimowym 2012/2013

24.09.2012
Poniżej znajdują się plany zajęć dla kierunku „Grafika” :
» Studia stacjonarne (dzienne) : Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
» Studia niestacjonarne (zaoczne) : Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5.

Rozkłady zajęć w semestrze zimowym 2012/2013 dla 2 roku studiów niestacjonarnych

17.09.2012
Na stronie Zadania projektu zostały zamieszczone plany zajęć dla kierunku „Grafika”.

Posiedzenie komisji ds. staży

25.06.2012
Dnia 25.06.2012 odbyło się dodatkowe posiedzenie komisji ds. staży.
Komisja przyznała staże wszystkim kandydatom, którzy zgłosili chęć udziału w zadaniu 5 Projektu UE pt. „WSISiZ dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW)”.
Protokół oraz lista kandydatów dostępna jest w dziale Staże studenckie.

Sieci bezprzewodowe

22.06.2012
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach dotyczących sieci bezprzewodowych Wi-Fi :

”Zasady działania sieci bezprzewodowych”
Termin » 11.07.2012 oraz 12.07.2012 w godzinach 17:30 - 20:45,
Miejsce » sala N 407 na ul. Newelskiej 6.
”Metody integracji infrastruktury sieci bezprzewodowej z przewodową”
Termin » 18.07.2012 oraz 19.07.2012 w godzinach 17:30 - 20:45,
Miejsce » sala N 412 na ul. Newelskiej 6.
”Mechanizmy zabezpieczania sieci bezprzewodowych”
Termin » 25.07.2012 oraz 26.07.2012 w godzinach 17:30 - 20:45,
Miejsce » sala N 412 na ul. Newelskiej 6.

Szkolenia będzie prowadził mgr inż. Edward Sochacki - główny inżynier sieciowy MON.
Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres prodziekana Wydziału Informatyki W.Jeda@wit.edu.pl do dnia 04.07.2012.
Zajęcia będą prowadzone w laboratoriach, co oznacza ograniczenie liczby uczestników każdego szkolenia do 20.
Szczegółowa tematyka szkoleń została umieszczona w dziale Współpraca z pracodawcami.

Kolejny panel dyskusyjny

06.06.2012
Serdecznie zapraszamy do udziału w dyskusji panelowej :

”Kompetencje absolwentów na rynku komunikacji marketingowej - potrzeby pracodawców”
Podczas panelu poruszane będą następujące zagadnienia :
• Rynek reklamy w Polsce,
• Sieciowa agencja reklamowa,
• Doradztwo marketingowe,
• Marketing bezpośredni.
Termin :
» 14 czerwca 2012 r. godz. 17:00, sala N2, ul. Newelska 6.


WSTĘP WOLNY
Serdecznie zapraszamy !!


Więcej informacji na stronie Współpraca z pracodawcami.

Dni Otwarte

22.05.2012
Zapraszamy na Dni Otwarte na kierunku „Grafika”:
• 2 czerwca (sobota) w godzinach 10.00 – 17.00
• 3 czerwca (niedziela) w godzinach 10.00 – 15.00
Warszawa, ul. Gizów 6 (wejście od ul. Kasprzaka) - zobacz na mapie.

Staż studencki

21.05.2012
Jest jeszcze 12 wolnych miejsc dla studentów chcących odbyć staż w ramach Projektu.
O staż może ubiegać się student Uczelni, który pisemnie potwierdził zapoznanie się z regulaminem i złożył we właściwym dziekanacie następujące dokumenty :
 • Deklarację uczestnictwa w stażu, w której samodzielnie wskazuje pracodawcę wyrażającego gotowość przyjęcia go na staż (Wzór).
 • CV, kopie zaświadczeń, listów polecających, certyfikatów potwierdzających aktywność w organizacjach studenckich i pozarządowych, o ile takie posiada.
 • Program stażu, zaakceptowany przez pracodawcę (Wzór).
 • Zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej lub oświadczenie o statusie osoby niepracującej.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem.
Braki formalne lub niezachowanie form określonych przez regulamin stażu jest podstawą do nieprzyjęcia lub odrzucenia zgłoszenia. Termin rozpoczęcia stażu najwcześniejszy to 1 czerwca 2012. Natomiast zakończenie stażu do 30 września 2012. W dodatkowym terminie do 22 czerwca br. zbieramy w dziekanatach dokumenty do odbycia stażu. Dnia 25 czerwca 2012 roku Komisja ds stażu ogłosi wyniki. Pod uwagę będą brane m.in:
- wielkość i ranga firmy w jakich będzie propozycja odbycia stażu,
- zakres prac wykonywanych na stażu,
- związek stażu z kierunkiem studiów,
- średnia ocen.

Wszelkie informacje oraz wzór umowy o staż są dostępne na stronie Staże studenckie.

Rekrutacja w roku akademickim 2012/2013

21.05.012
Rozpoczynamy rekrutację na studia na kierunku ”Grafika” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku akademickim 2012/2013 zgodnie z zarządzeniem Rektora WSISiZ dofinansowanie w ramach Projektu UE pt. „WSISiZ dla gospodarki opartej na wiedzy (GOW)” otrzyma łącznie 60 kandydatów. Wysokość dofinansowania dla studenta wynosi 1200 zł na semestr i jest rozliczana w ramach czesnego.
Kandydaci którzy są zainteresowani otrzymaniem dotacji niezależnie od ogólnych zasad rekrutacji WIT, są zobowiązani przedstawić teczkę swoich prac. Mogą to być rysunki, obrazy, zdjęcia, itp. Prace można złożyć w formie papierowej lub na nośnikach elektronicznych osobiście, przez osoby trzecie lub pocztą - listem poleconym (Liczba prac, tematyka oraz wymiary - dowolne). Teczkę należy opisać podając swoje imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mailowy. Należy również zaznaczyć tryb studiów: stacjonarny lub niestacjonarny.
Prace należy złożyć do dnia 17/07/2012.
Komisja na podstawie złożonych prac ustali listy rankingowe stanowiące podstawę kwalifikacji do udziału w Projekcie.
W ciągu 7 dni od otrzymania decyzji Kierownika Projektu o zakwalifikowaniu do projektu (e-mailem) należy uzupełnić w Biurze rekrutacyjnym wymagane dokumenty, wpłacić wpisowe i pierwszą ratę czesnego oraz podpisać umowy :
- o warunkach odpłatności za studia
- o uczestnictwie w Projekcie UE
Dla kandydatów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/2013 dotacja przyznawana jest na rok akademicki 2012/2013.

Posiedzenie komisji ds. staży

18.05.2012
Dnia 17.05.2012 odbyło się posiedzenie komisji ds. staży.
Komisja przyznała staże wszystkim kandydatom, którzy zgłosili chęć udziału w zadaniu 5 Projektu UE pt. „WSISiZ dla gospodarki opartej na wiedzy (GOW)”.
Protokół oraz lista kandydatów dostępna jest w dziale Staże studenckie.

Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych

16.04.2012
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych :

”Technologie zabezpieczania sieci teleinformatycznych”
Grupa I » środy : 25.04.2012; 9.05.2012 w godzinach 17:30 - 20:45,
Grupa II » czwartki : 26.04.2012; 10.05.2012 w godzinach : 17:30 - 20:45,
Miejsce » sala N 407 na ul. Newelskiej 6.
”Analiza i ochrona przed atakami w sieciach teleinformatycznych”
Grupa I » środy : 16.05.2012; 23.05.2012 w godzinach 17:30 - 20:45,
Grupa II » czwartki : 17.05.2012; 24.05.2012 w godzinach 17:30 - 20:45,
Miejsce » sala N 407 na ul. Newelskiej 6.
”Narzędzia nadzoru sieci teleinformatycznych”
Grupa I » środy : 30.05.2012; 06.06.2012 w godzinach 17:30 - 20:45,
Grupa II » czwartki : 31.05.2012; 14.06.2012 w godzinach 17:30 - 20:45,
Miejsce » sala N 407 na ul. Newelskiej 6.

Szkolenia będzie prowadził mgr inż. Edward Sochacki - główny inżynier sieciowy MON.
Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres prodziekana Wydziału Informatyki W.Jeda@wit.edu.pl do dnia 23.04.2012.
Zajęcia będą prowadzone w laboratoriach, co oznacza ograniczenie liczby uczestników każdego szkolenia do 20.
Szczegółowa tematyka szkoleń została umieszczona w dziale Współpraca z pracodawcami.

Szkolenia dotyczące sieci bezprzewodowych

16.04.2012
Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach na temat sieci bezprzewodowych Wi-Fi :

”Zasady działania sieci bezprzewodowych”
Termin » soboty : 29.04.2012; 19.05.2012 w godzinach 8:15 - 11:30,
Miejsce » sala N 407 na ul. Newelskiej 6.
”Metody integracji infrastruktury sieci bezprzewodowej z przewodową”
Termin » sobota 02.06.2012 w godzinach 8:15 - 15:00,
Miejsce » sala N 412 na ul. Newelskiej 6.
”Mechanizmy zabezpieczania sieci bezprzewodowych”
Termin » sobota 16.06.2012 w godzinach : 8:15 - 15:00,
Miejsce » sala N 412 na ul. Newelskiej 6.

Szkolenia będzie prowadził mgr inż. Edward Sochacki - główny inżynier sieciowy MON.
Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres prodziekana Wydziału Informatyki W.Jeda@wit.edu.pl do dnia 23.04.2012.
Zajęcia będą prowadzone w laboratoriach, co oznacza ograniczenie liczby uczestników każdego szkolenia do 20.
Szczegółowa tematyka szkoleń została umieszczona w dziale Współpraca z pracodawcami.

Szkolenie GET VPN

11.04.2012
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie dotyczące umiejętności potrzebnych do znalezenia dobrej pracy :

”Zastosowanie technologii GET VPN
na potrzeby beztunelowego szyfrowania danych”


Podczas szkolenia będą poruszane następujące zagadnienia :
• Trochę historii z szyfrowania danych w sieci
• Wprowadzenie do GET VPN
• Porównanie GET VPN z innymi metodami
• Zasada działania GET VPN – omówienie przykładu
Termin » 19.04.2012, godz. 17:30 - 19:00, sala N2, ul. Newelska 6
Termin szkolenia został przesunięty na 26.04.2012

Zajęcia poprowadzi Paweł Fergiński.
Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres prodziekana Wydziału Informatyki W.Jeda@wit.edu.pl do dnia 24.04.2012.

Staż studencki

10.04.2012
Dnia 17 kwietnia 2012 rozpoczynamy nabór wniosków na staż studencki.
O staż może ubiegać się student Uczelni, który pisemnie potwierdził zapoznanie się z regulaminem i złożył we właściwym dziekanacie następujące dokumenty :
 • Deklarację uczestnictwa w stażu, w której samodzielnie wskazuje pracodawcę wyrażającego gotowość przyjęcia go na staż (Wzór).
 • CV, kopie zaświadczeń, listów polecających, certyfikatów potwierdzających aktywność w organizacjach studenckich i pozarządowych, o ile takie posiada.
 • Program stażu, zaakceptowany przez pracodawcę (Wzór).
 • Zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej lub oświadczenie o statusie osoby niepracującej.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem.
Braki formalne lub niezachowanie form określonych przez regulamin stażu jest podstawą do nieprzyjęcia lub odrzucenia zgłoszenia. Termin rozpoczęcia stażu najwcześniejszy to 1 czerwca 2012. Natomiast zakończenie stażu do 30 września 2012. W terminie do 30 kwietnia br. zbieramy w dziekanatach dokumenty do odbycia stażu. Dnia 18 maja 2012 roku Komisja ds stażu ogłosi wyniki. Pod uwagę będą brane m.in:
- wielkość i ranga firmy w jakich będzie propozycja odbycia stażu,
- zakres prac wykonywanych na stażu,
- związek stażu z kierunkiem studiów,
- średnia ocen.

Wszelkie informacje oraz wzór umowy o staż znajda Państwo na stronie Staże studenckie.

Życzenia świąteczne

04.04.2012
Wspaniałych, pogodnych, ciepłych
i rodzinnych Świąt Wielkanocnych życzy Biuro Projektu

Szkolenie

16.03.2012
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie dotyczące umiejętności potrzebnych do znalezenia dobrej pracy :

”Ochrona danych osobowych w zamówieniach IT”
Podczas szkolenia będą poruszane następujące zagadnienia :
• Podstawy prawne ochrony danych osobowych,
• Obowiązki organów i instytucji publicznych przy przetwarzaniu danych osobowych,
• Obowiązek informacyjny przy zbieraniu danych informacyjnych,
• Ochrona danych osobowych w trybach ustawy PZP.
Termin » 29.03.2012, godz. 17:30, sala N2 na ul. Newelskiej 6

Zajęcia poprowadzi Marek Juszczak.
Zapraszamy do zapisów za pośrednictwem dziekanatu Wydziału Informatyki (e-mail: d.informatyki@wit.edu.pl).

Kolejny semestr zajęć fakultatywnych z matematyki

24.02.2012
Wkrótce rozpocznie się kolejny semestr zajęć wyrównawczych z matematyki dla studentów Wydziału Informatyki oraz Informatycznych Technik Zarządzania.
Terminarz zajęć został zamieszczony w dziale „Zajęcia fakultatywne”.

Następna edycja zajęć z kursów UML oraz SOA

20.02.2012
W ramach zadania Dostosowanie istniejącego kierunku studiów „Zarządzanie” do potrzeb rynku pracy rozpoczną się za kilka dni zajęcia z przedmiotów „Architektura systemów informatycznych zorientowana na usługi SOA” oraz „Modelowanie procesów biznesowych w języku UML”.
Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem dostępnym na stronie „Dostosowanie kierunku studiów”.

Szkolenie AMBIENT

06.01.2012
Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z reklamy :

”AMBIENT - raj dla kreacji”
Bardzo ciekawa forma komunikacji marketingowej.

Wykład » 16.01.2012, godz. 17:45-20:00
Ćwiczenia » 19.01.2012, godz. 17:45-20:00
Sala N2, ul. Newelska 6

Szkolenie składa się z części teoretycznej (wykład) oraz praktycznej (omówienie ćwiczeń). Zajęcia poprowadzi dr Piotr Krochmalski.
Serdecznie zapraszamy do zapisów za pośrednictwem dziekanatów.

Życzenia

16.12.2011
Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Wielu Sukcesów w Nowym 2012 Roku
życzy Biuro projektu

Szkolenie „Łagodne wprowadzenie do Test Driven Development (TDD)”

09.12.2011
Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych nowoczesnymi technologiami informatycznymi na bezpłatne szkolenie :

”Łagodne wprowadzenie do Test Driven Development”
Jeżeli piszesz programy nie wiedząc co to jest Test Driven Development to nawet nie wiesz, ile tracisz. Na szczęście na naukę nigdy nie jest za późno (szczególnie, jeżeli jest się studentem).
Zapraszamy na spotkanie, w czasie którego zostaną przedstawione korzyści płynące ze stosowania TDD, a następnie "na żywo" zostanie pokazane rozwiązanie pewnego problemu z zastosowaniem świeżo zdobytej wiedzy teoretycznej.

Termin » 15.12.2011, godz. 17:45-19:15, sala N2 na ul. Newelskiej 6

Zajęcia poprowadzi mgr inż. Marcin Zajączkowski z Altkom Software & Consulting.

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu „WSISiZ DLA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY (GOW)”

1.12.2011
W ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – „WSISiZ DLA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY (GOW)” – Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania zaprasza dostawców do wzięcia udziału w procesie składania ofert.
Przedmiotem zamówienia jest :
• 25 sztuk subskrypcji rocznych Autodesk Education Suite for Entertainment Creation (NML) EDU
• 25 sztuk subskrypcji rocznych Autodesk Education Suite for Architecture & Engineering (NML) EDU
• 70 sztuk licencji Adobe Master Collection EDU wraz z 2 letnim upgrade planem
Szczegółowe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym.

Kolejne szkolenie dotyczące umiejętności potrzebnych do znalezienia dobrej pracy

25.11.2011
Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z reklamy :

”DIRECT MAIL - efektywny i tani sposób dotarcia do odbiorcy”
Niezmiennie istotny i skuteczny kanał komunikowania marketingowego, szczególnie w czasie kryzysu i poszukiwania sposobów obniżenia budżetów reklamowych.

Wykład » 08.12.2011, godz. 17:45-20:00
Ćwiczenia » 12.12.2011, godz. 17:45-20:00
Sala N2, ul. Newelska 6

Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej (wykład) i praktycznej (omówienie ćwiczeń). Zajęcia poprowadzi dr Piotr Krochmalski.
Serdecznie zapraszamy do zapisów za pośrednictwem dziekanatów.

Szkolenie „Dobre praktyki przy prowadzeniu projektów informatycznych”

22.11.2011
Zapraszamy serdecznie wszystkich studentów zainteresowanych nowoczesnymi technologiami informatycznymi na bezpłatne szkolenie :

”Dobre praktyki przy prowadzeniu projektów informatycznych”
Projekt można prowadzić na wiele różnych sposobów. Niestety przeprowadzone badania pokazują, iż wiele z nich kończy się niepowodzeniem. Czy nie można spróbować poprawić trochę tych statystyk?
W czasie prezentacji zostanie przedstawionych kilkanaście praktyk, których stosowanie może ułatwić i uprzyjemnić prowadzenie projektu informatycznego (a także udział w nim) skutkującego utworzeniem dobrego oprogramowania. Praktyki te są często stosowane w metodykach Agile, jednak większość z nich w zależności od potrzeb i własnego uznania można wykorzystać zupełnie niezależnie w każdym projekcie.

Termin » 01.12.2011, godz. 16:45-19:15, sala N2 na ul. Newelskiej 6

Zajęcia poprowadzi mgr inż. Marcin Zajączkowski z Altkom Software & Consulting.

Ruszyła następna edycja zajęć fakultatywnych z matematyki na kierunku „Informatyka”

10.11.2010
Uruchomiono po raz kolejny zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów I roku Wydziału Informatyki. Terminarz zajęć mogą Państwo pobrać w dziale „Zajęcia fakultatywne”.

Rozpoczęto kolejne zajęcia fakultatywne z matematyki na kierunku „Zarządzanie”

03.11.2010
Na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania wystartowały ponownie zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów I roku. Terminarz zajęć mogą Państwo pobrać ze strony „Zajęcia fakultatywne”.

Zapraszamy na szkolenie „Czas na Object-Relational Mapping”

18.10.2011
Studentów zainteresowanych nowoczesnymi technologiami informatycznymi zapraszamy na bezpłatne szkolenie :

”Object-Relational Mapping”
Wielu deweloperów oprogramowania wciąż implementuje większość logiki biznesowej w bazie danych, często nie wiedząc lub nie interesując się alternatywnymi rozwiązaniami. Prowadzi to do tego, że większa część aplikacji tworzona jest w języku SQL, co nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Podczas tego wykładu przedstawione zostanie narzędzie typu Object-Relational Mapping (Entity Framework 4.1) i jego rola przy tworzeniu aplikacji N-Tier.

Termin » 26.10.2011, godz. 17:45-19:15, sala N14 na ul. Newelskiej 6

Zajęcia poprowadzi pan Tomasz Purzycki z Cegedim Group Poland.

Szkolenie „Unit Testing w praktyce”

12.05.2011
Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych nowoczesnymi technologiami informatycznymi na bezpłatne szkolenie :

”Unit Testing w praktyce”
Testowanie oprogramowania to zadanie nie tylko dla testerów. Proces ten jest częścią wytwarzania oprogramowania i nie powinien być bagatelizowany. Wykład ten będzie wstępem do testów jednostkowych oprogramowania, w trakcie którego zostanie omówione m.in. ich zastosowanie w praktyce - nie zawsze zgodne z podręcznikową teorią.

Termin » 18.05.2011, godz. 16.15-18:00, sala N14 na ul. Newelskiej 6

Zajęcia poprowadzi pan Tomasz Purzycki z Cegedim Group Poland.

Dyskusja panelowa 19 maja 2011 r.

08.05.2011
Dnia 19 maja 2011 r. odbędzie się dyskusja panelowa „Nowe miejsca pracy dla młodych grafików”.

Dni Otwarte

02.05.2011
Zapraszamy serdecznie na Dni Otwarte na kierunku „Grafika”:
• 11 czerwca (sobota) w godzinach 10.00 – 17.00
• 12 czerwca (niedziela) w godzinach 10.00 – 15.00
Warszawa, ul. Gizów 6 (wejście od ul. Kasprzaka) - zobacz na mapie.

Wielkanocne życzenia

15.04.2011
Pogodnych, ciepłych, radosnych
i rodzinnych Świąt Wielkanocnych życzy Biuro Projektu

Nowa strona kierunku „Grafika”

14.02.2011
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nowo uruchomionej strony kierunku „Grafika” pod adresem www.grafika.wsisiz.edu.pl. Możecie tam Państwo znaleźć m.in. podstawowe informacje o studiach, kadrze dydaktycznej, a także galerię przepięknych prac naszych studentów.

Szkolenie „In-Memory Databases”

27.01.2011
Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych nowoczesnymi technologiami informatycznymi na bezpłatne szkolenie :

”Bazy danych w pamięci (In-Memory Databases) na przykładzie Oracle TimesTen”
Termin » 03.02.2011, godz. 17:45-19:15, sala N14 na ul. Newelskiej 6

Zajęcia poprowadzi pan Łukasz Świerczyński z Oracle Warsaw Center of Excellence.

Szkolenie „System Oriented Architecture”

18.01.2011
Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych nowoczesnymi technologiami informatycznymi na bezpłatne szkolenie :

”Wprowadzenie do architektury zorientowanej na usługi – SYSTEM ORIENTED ARCHITECTURE (część 1)”
Termin » 27.01.2011, godz. 17:45-19:15, sala N14 na ul. Newelskiej 6

Zajęcia poprowadzą panowie Szymon Mirecki i Łukasz Świerczyński z Oracle Warsaw Center of Excellence.

Życzenia

23.12.2010
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Sukcesów w Nowym 2011 Roku
życzy Biuro projektu

Strona kierunku Grafika

30.11.2010
Trwają ostatnie przygotowania do uruchomienia nowej strony kierunku „Grafika”. Będą znajdować się na niej podstawowe informacje o studiach, kadrze dydaktycznej, a także galeria przepięknych prac naszych studentów. Witryna bedzię już wkrótce dostępna na oficjalnej stronie kierunku.

Rozpoczęto zajęcia fakultatywne z matematyki na kierunku „Zarządzanie”

04.11.2010
Na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania wystartowały ponownie zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów I roku. Terminarz zajęć mogą Państwo pobrać ze strony „Zajęcia fakultatywne”.

Kolejna edycja zajęć fakultatywnych z matematyki na kierunku „Informatyka”

03.11.2010
Uruchomiono kolejny raz zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów I roku Wydziału Informatyki. Terminarz zajęć mogą Państwo pobrać w dziale „Zajęcia fakultatywne”.

Plany zajęć

01.10.2010
Poniżej znajdują się plany zajęć dla kierunku „Grafika” :
» Studia dzienne, 1 semestr
» Studia zaoczne, 1 semestr
» Studia zaoczne, 3 semestr

Inauguracja roku akademickiego

27.09.2010
Dnia 24 września 2010 r. odbyła się uroczystość inauguracji roku akademickiego 2010/2011. Zapraszamy do obejrzenia galerii na stronie www.wit.edu.pl.

Rekrutacja na kieruku Grafika

20.08.2010
Trwa rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą związaną z kierunkiem „Grafika” - wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie Uczelni.

Wystawa prac studentów podczas dni otwartych

16.07.2010
W dniach 26-27 czerwca 2010 r. odbyły się dni otwarte dla kandydatów na kierunek „Grafika”. Odwiedzający mogli obejrzeć prace stworzone przez studentów Grafiki na specjalnej wystawie.
Zdjęcia prac z tej wystawy znajdą Państwo w dziale „Galeria”.

Relacja z dyskusji panelowej

23.06.2010
W dniu 8 czerwca 2010 r. o godz. 16.30 w budynku WSISiZ przy ul. Gizów 6. odbył się panel dyskusyjny „Przygotowanie absolwenta a potrzeby pracodawców w zakresie inżynierii procesów biznesowych”. Został on zorganizowany przez Wydział Informatycznych Technik Zarządzania WSISiZ w ramach zadania 6 projektu „WSISIZ dla gospodarki opartej na wiedzy (GOW)”.
Szczegóły znajdziecie Państwo w dziale „Współpraca z pracodawcami”.

Dni otwarte dla kandydatów na kierunek Grafika

11.06.2010
Zapraszamy na DNI OTWARTE dla kandydatów na kierunek „Grafika”
26 czerwca (sobota) w godzinach 10:00 – 17:00
27 czerwca (niedziela) w godzinach 10:00 – 15:00
Adres » ul. Gizów 6, sala 002 (wejście od ul. Kasprzaka)

Kolejna dyskusja panelowa 8 czerwca 2010 r.

27.05.2010

Szanowni Studenci, Absolwenci i Nauczyciele Akademiccy!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji panelowej na temat:

PRZYGOTOWANIE ABSOLWENTA A POTRZEBY PRACODAWCÓW W ZAKRESIE INŻYNIERII PROCESÓW BIZNESOWYCH

z udziałem pracodawców

Dyskusja odbędzie się we wtorek 8 czerwca 2010 roku w budynku WSISiZ przy ul. Gizów 6 w sali G 302 o godzinie 16:30.

W panelu wezmą udział przedstawiciele firm: ALATUS grupa kapitałowa ASSECO, Micrografx Premium Solution Provider, BOC Information Technologies Consulting, Management Data Systems.

Spotkanie organizuje Wydział Informatycznych Technik Zarządzania WSISiZ przy wsparciu projektu „WSISiZ dla gospodarki opartej na wiedzy (GOW)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zachęcamy do zapoznania się z programem panelu.

Dr Barbara Mażbic-Kulma
Prorektor WSISiZ
Kierownik Projektu
Dr Irena Woroniecka-Leciejewicz
Dziekan Wydziału Informatycznych
Technik Zarządzania WSISiZ

Dyskusja panelowa 22 maja 2010 r.

14.05.2010

Szanowni Studenci, Absolwenci i Nauczyciele Akademiccy!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji panelowej

KOMPUTEROWA WIZUALIZACJA OBIEKTÓW ARCHITEKTURY I SZTUKI

z udziałem przedstawicieli instytucji zainteresowanych
wykorzystywaniem rezultatów, które można osiągnąć w tym obszarze.

Odbędzie się ona w sobotę 22 maja 2010 roku na II piętrze budynku WSISiZ przy ul. Gizów 6 w sali G 224 w godzinach 10:00 – 12:00.

Swój udział zapowiedzieli przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Pałac w Wilanowie i Muzeum Historii Żydów Polskich.

Spotkanie organizuje Wydział Informatyki WSISiZ przy wsparciu projektu „WSISiZ dla gospodarki opartej na wiedzy (GOW)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dr Barbara Mażbic-Kulma
Prorektor WSISiZ
Kierownik Projektu
Dr inż. Jarosław Sikorski
Dziekan Wydziału Informatyki

Wirtualna galeria prac

23.04.2010
Zapraszamy Państwa na stronę z wirtualną galerią prac studentów kierunku „Grafika”
www.wit.prj8.pl

Wielkanocne życzenia

29.03.2010
Składamy Państwu serdeczne życzenia miłych, ciepłych, zdrowych
i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy

Plakat dr Anny Kłos reklamuje wystawę w Muzeum Plakatu

08.03.2010
Miło nam poinformować, że plakat Pani dr Anny Kłos, wykładowcy na kierunku „Grafika” został wybrany jako reklamujący wystawę dedykowaną Franciszkowi Starowieyskiemu.
Wystawa odbędzie się w marcu 2010 r. w Muzeum Plakatu w Wilanowie.

Nowe galerie

01.03.2010
W dziale „Galeria” mogą Państwo zobaczyć nowe zdjęcia z zajęć na kierunku „Grafika”. Oprócz fotografi studentów biorących udział w ćwiczeniach znajdą Państwo także ich prace.

Nowe przedmioty na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania

05.02.2010
W ramach projektu „WSISiZ DLA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY (GOW)” Wydział Informatycznych Technik Zarządzania wprowadza w semestrze letnim 2009/2010 nowe przedmioty:
 1. Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem języka UML – w wymiarze 8 godz. wykładu plus 16 godz. laboratorium komputerowego – dla I roku studiów II stopnia na specjalnościach: KWZ (Komputerowe Wspomaganie Zarządzania) i IPB (Inżynieria Procesów biznesowych),
 2. Architektura systemów informatycznych zorientowana na usługi SOA – w wymiarze 8 godz. wykładu plus 16 godz. laboratorium komputerowego – dla II roku studiów II stopnia na specjalności IPB (Inżynieria Procesów biznesowych).
Zakres tematyczny przedmiotów oraz rozkład zajęć znajdą Państwo na stronie „Dostosowanie kierunku studiów”.

Semestr letni 2009/2010 na kierunku „Grafika”

04.02.2010
Zajęcia w semestrze letnim 2009/2010 na kierunku „Grafika” rozpoczynają się 20 lutego. Na stronie Wydziału Informatyki mogą Państwo pobrać rozkłady zajęć na ten semestr.

Zimowa sesja egzaminacyjna dla studentów kierunku „Grafika”

20.01.2010
Sesja egzaminacyjna na kierunku „Grafika” rozpoczyna się 30 stycznia. Aktualne rozkłady sesji zostały umieszczone na stronie Wydziału Informatyki.

Życzenia

22.12.2009
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Sukcesów w Nowym 2010 Roku
życzy Biuro projektu

Konkurs na zakup sprzętu w ramach projektu „WSISiZ DLA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY (GOW)”

21.12.2009
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania ogłasza konkurs na zakup sprzętu przeznaczonego do wyposażenia laboratoriów komputerowych, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – „WSISiZ DLA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY (GOW)”.

Dokumentacja konkursowa:
Zapytanie ofertowe #1
Zapytanie ofertowe #2
Zapytanie ofertowe #3

Uruchomiono zajęcia fakultatywne z matematyki na kierunku „Zarządzanie”

10.12.2009
Na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania zaczęto zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów I roku. Terminarz zajęć mogą Państwo pobrać ze strony „Zajęcia fakultatywne”.

Rozpoczęto zajęcia fakultatywne z matematyki na kierunku „Informatyka”

08.12.2009
Uruchomiono zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów I roku Wydziału Informatyki. Terminarz zajęć mogą Państwo pobrać w dziale „Zajęcia fakultatywne”.

Trwa nabór na zajęcia fakultatywne z matematyki

02.11.2009
Aktualnie trwa nabór na fakultatywne zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów I roku Wydziałów Informatyki i Informatycznych Technik Zarządzania. Informacje o zajęciach znajdą Państwo w dziale „Zajęcia fakultatywne”.

Uruchomiono studia na kierunku „Grafika”

24.10.2009
Rozpoczęliśmy studia na kierunku „Grafika”. Aktualne rozkłady zajęć oraz terminarze znajdą Państwo na stronie Wydziału Informatyki.

Projekt „WSISiZ DLA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY (GOW)” został uruchomiony

01.09.2009
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN rozpoczęła projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany od 1 września 2009 r. do 30 sierpnia 2013 r. Wszystkie bieżące informacje dotyczące projektu znajdą Państwo na naszej stronie grafika-projekt.wit.edu.pl